Welkom bij Fosfaatrechten.nl

Fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel voor de Nederlandse melkveehouderij gaat per 1 januari 2017 in. Bij de handel in fosfaatrechten komt bij elke transactie 10 procent van de overgedragen rechten te vervallen. Het uiteindelijke afroompercentage – die op 1 juli 2017 wordt vastgesteld – komt op bedrijfsniveau gemiddeld op 4 tot maximaal 8 procent te liggen. Grondgebonden bedrijven worden zo veel als mogelijk ontzien.

Martijn van Dam, staatssecretaris van Landbouw, geeft de Nederlandse melkveehouders ruim anderhalf jaar de tijd om hun fosfaatproductie via natuurlijk verloop in te krimpen, onder meer ook via het voer en de Kringloopwijzer. Vanaf 2018 moet elk melkveebedrijf aan zijn fosfaatreferentie voldoen.

Dit zette Van Dam donderdagmiddag 3 maart 2016, uiteen na afloop van de vergadering van de regiegroep fosfaatrechten in Den Haag, bestaande uit LTO Nederland, het NAJK, de Nederlandse Zuivelorganisatie en Stichting Natuur en Milieu. De NMV blijkt eerder uit het overleg te zijn weggelopen. ‘We hebben geprobeerd de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen’, aldus Van Dam over het gesloten compromis.

“We hebben geprobeerd de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen”

Staatssecretaris van Dam

Peildatum en referentiejaar

Alle melkveebedrijven krijgen per 1 januari 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum waarop het fosfaatstelsel werd aangekondigd. De totale hoeveelheid rechten die op deze manier wordt toebedeeld is echter te groot om de fosfaatproductie weer onder het Europese maximum te brengen. Daarom is het inkrimpen van de melkveestapel via de fosfaatrechten onvermijdelijk, benadrukt Van Dam.

Nieuw stelsel van fosfaatrechten in voorbereiding

Een nieuw stelsel van fosfaatrechten voor melkvee is in voorbereiding. Hield u op 2 juli 2015 melkvee en heeft u op 1 januari 2017 een landbouwbedrijf? Dan kunt u fosfaatrechten krijgen. Mogelijk heeft u hier recht op. Daarom ontvangt u in augustus een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarin wordt gevraagd uw gegevens te controleren die van belang zijn voor de vaststelling van de fosfaatrechten.

Op dit moment worden alleen de gegevens toegelicht die nodig zijn voor de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten. Zodra het nieuwe stelsel in werking treedt, kan het RVO het aantal fosfaatrechten vaststellen. Naar verwachting gaat het stelsel in op 1 januari 2017.

Gegevens bekijken en wijzigen

U kunt vanaf 3 augustus uw gegevens bekijken. Klopt er iets niet volgens u? Dan kunt u de wijzigingen doorgeven.

Als u vóór 1 oktober reageert, wordt uw reactie meegenomen bij de vaststelling van uw fosfaatrechten.
Ontvangt u geen brief, maar hield u op 2 juli 2015 wel melkvee? Ook dan kunt u reageren.

Berekening fosfaatrechten

Voor het berekenen van de fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:

 • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
 • melkproductie in 2015
 • gemiddeld aantal melkkoeien 2015
 • fosfaatruimte

Extra toelichting

Fosfaatrechten, wat houdt dat in?

 • Maximale hoeveelheid fosfaat per melkveebedrijf
 • Wordt toegekend aan de hand van fosfaatrechten
 • Uitgangspunt is het gemiddeld aantal stuks melkvee
 • Referentiedatum is 2 juli 2015
 • Bij onvoldoende fosfaatrechten volgt een boete
 • Fosfaatproductie kan beperkt worden
 • Daardoor mogelijk om meer koeien te kunnen houden
 • Oplossing ligt in sturing op mineralen
Deze informatie is met zorg samengesteld, aan eventuele onjuist en/of onvolkomenheden in de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Omdat grondgebonden bedrijven en knelgevallen worden gecompenseerd, komt het uiteindelijke afromingspercentage op bedrijfsniveau tussen 4 en maximaal 8 procent liggen. Het exacte afromingspercentage wordt op 1 juli 2017 vastgesteld, meldt het ministerie. Er komt dus niet direct een generieke korting. Dit betekent niet dat de melkveestapel met 4 tot 8 procent moet krimpen, zoals veel media schrijven. Melkveehouders krijgen de mogelijkheid in hun melkvee management om de fosfaatproductie per koe te verlagen, om de reductie van de melkveestapel zo veel mogelijk te beperken.

Vanaf 2018 moeten melkveehouders uiteindelijk de feitelijke fosfaatproductie in 2018 in overeenstemming hebben gebracht met de hoeveelheid rechten waarover zij na afroming beschikken. ‘Daar hebben melkveehouders dus ruim de tijd voor’, zo schrijft Van Dam in een brief naar de Tweede Kamer. ‘Op die manier wordt geborgd dat de totale fosfaatproductie in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het fosfaatproductieplafond.’

Melkveehouders die hun bedrijf beëindigen of die minder koeien willen houden kunnen de rechten die daarmee vrijkomen onderling verhandelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat dit bijhouden in een register. Bij iedere transactie komt 10 procent van de overgedragen rechten te vervallen. Zodra de fosfaatproductie weer onder het Europees plafond is gebracht, geeft een fosfaatbank van RVO de rechten die via transacties zijn afgeroomd opnieuw uit aan bedrijven die aan nader te bepalen voorwaarden voldoen.

Het fosfaatrechtenstelsel moet Nederland in Brussel ook de garantie bieden op het voortzetten van de derogatie. Bij verlies van de vrijstelling moet de sector volgens Van Dam extra kosten maken, onder andere voor het verantwoord afvoeren van mest en voor het aanvoeren van extra kunstmest. Indicatief zijn die kosten berekend op 100 miljoen euro per jaar.

Vraag en aanbod fosfaat

Aanbod:

Kg te verplaatsen fosfaat prijs per kg BTW/landbouwregeling
1000 kg  € 110,00 BTW
700 kg  € 112,50 BTW

(kan eventueel ook in kleinere porties)

Gevraagd:

Voor diverse partijen zijn we op zoek naar kilogrammen fosfaat, voor aanbiedingen en vragen kunt u rustig bellen.

Neem contact op

Wilt u fosfaatrechten verkopen of aankopen?
Wilt u meer weten over de regelgeving omtrent fosfaatrechten of heeft u hulp nodig bij het beperken van de fosfaatproductie?

Mail, bel of vul onderstaand contactformulier in en wij helpen u graag verder.

 

Klaas Kooiker
06-51151098

Jan Steenhagen
06-13593325

Jacob Vrieling
06-53271521

Velden met een * zijn verplicht