Onjuiste werkwijze bij toekenning fosfaatrechten

Het oordeel van het CBb luidt dat een opfokbedrijf met jongvee te weinig fosfaatrechten heeft ontvangen bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Dit komt doordat het fosfaatrechtensysteem uitgaat van slechts één enkele dag. Hierdoor is er geen rekening gehouden met een specifieke bedrijfscyclus bij de toekenning van fosfaatrechten. Het CBb oordeelt dat een melkveehouder met een specifieke bedrijfscyclus de nodige hinder van ondervindt. Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EP) is dit niet toegestaan.

Schrijf je in!

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het fosfaatrecht of bent u benieuwd naar de verhalen van andere veehouders? Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

U bent ingeschreven!